CAT   -   ESP   -   ENG      


Enginyeria de Detall
ST Detail compta amb un equip multidisciplinar capaç d’analitzar qualsevol projecte de construcció amb l’objectiu d’optimitzar els processos i plantejar alternatives que puguin ajudar a millorar la qualitat del projecte i reduir el seu cost. Entre les nostres principals funcions es troben:

01 - L’anàlisi i optimització de solucions constructives.

02 - El disseny i desenvolupament de projectes d’Estructures Metàl·liques, tant d’obra civil com d’edificació, gràcies a una estreta col•laboració amb l’empresa T-Con (Tecnologia de la Construcció). Aquesta empresa vinculada a la Universitat Politècnica de València és capaç d’abordar amb solvència tot tipus de problemes relacionats amb el sector de la construcció, des de l’estudi de materials i noves tecnologies, processos de càlcul avançat i la definició de solucions constructives per diferents tipologies d’obra.
ST Detail realitza la modelització de tots els projectes mitjançant el software 3D Tekla, obtenint com a resultat final uns plànols plenament executables

03 - L’estudi econòmic dels projectes i anàlisi de viabilitat dels mateixos.