CAT   -   ESP   -   ENG      


Compromís amb el Medi Ambient
Compromís amb el Medi Ambient
ST Detail aposta pel desenvolupament sostenible en cadascú dels seus projectes. Per això, la importància de cuidar el Medi Ambient a través d’un ús eficient de tots els recursos. La nostre estratègia consisteix en la optimització dels processos productius, la eficiència energètica, l’explotació i l’ús de combustibles nous i alternatius i l’ús i desenvolupament d’energies renovables.

Compromís amb el desenvolupament tecnològic
ST Detail està compromès amb la innovació tecnològica i amb solucions dinàmiques i creatives. El nostre equip d’enginyers i delineants compta amb el software més avançat per calcular i generar models constructius en 3D tenint en compte les necessitats del projecte. Hem aconseguit desenvolupar nous mètodes d’interacció entre el desenvolupament de projectes i la fabricació en taller, eliminant el possible error humà.

Compromís amb l’entorn social
ST Detail aposta per la creació de llocs de treball de qualitat, per l’expansió social en els mercats en els que opera i per ser un referent en la protecció de la seguretat, no només dels seus empleats, sinó també dels seus proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores.